Novomedijska umetnost

je dinamično področje, ki ga zaznamujejo nenehne tehnološke spremembe, beleženje neznanih polj, prepletanje različnih disciplin, zavezanost kritični refleksiji in družbenemu diskurzu. Od vseh, ki sooblikujejo to področje umetnosti (umetniki, kuratorji, direktorji festivalov, kritiki, publicisti, teoretiki, pedagogi), zahteva stalno posodabljanje gonilnikov, ki so potrebni za njeno delovanje.

S petdnevnim pilotskim seminarjem

Taktike in praksa: Gonilniki novih medijev

bomo osvetlili nekatere aspekte novomedijske umetnosti v Sloveniji, s tem prispevali k razvoju izobraževanja in avtorjem na različnih stopnjah umetniške poti omogočili potrebna orodja in vpogled v to področje. Z odprtimi metodami poučevanja (predavanja, inštrukcije, delavnice, pogovori, predstavitve itd.) bomo povezali mlado generacijo umetnikov z izkušenimi strokovnjaki na tem področju ter tako gradili most med akademskim izobraževalnim okoljem in delovnim okoljem, obenem pa bomo z neposrednim stikom in z dialogom podpirali procesno in vseživljenjsko učenje.

Na seminarju bomo obravnavali trenutno stanje novomedijske umetnosti, jo predstavili širšemu občinstvu in si s tem prizadevali za njeno »demistifikacijo«. Dotaknili se bomo temeljnih nivojev novomedijskih del od razkrivanja delovnih procesov do same predstavitve in refleksije.