RAZSTAVA
11. 3. – 3. 4. 2015
Škuc Gallery, Stari trg 21, Ljubljana, Slovenija
 
     
     
  SODELUJEJO: Anna Adamolo, Anonymous, Billboard Liberation Front, Burning Man Festival, Cacophony Society, Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Julian Oliver, Laura Poitras, Les Liens Invisibles, Luther Blissett, Mail Art, Neoism, Peng! Collective, Suicide Club, Telekommunisten, Trevor Paglen.

 
 

Omrežne motnje (Networked Disruption) so razstava in niz dogodkov v produkciji zavoda Aksioma in društva Drugo more z Reke v sodelovanju s partnerji, ki jih pripravlja kustosinja Tatiana Bazzichelli. Razstava, ki jo bosta gostila Galerija Škuc v Ljubljani in MMSU - Muzej moderne in sodobne umetnosti na Reki, se osredotoča na koncept »omrežnih motenj« in to uporabi kot priložnost, da pokaže nove možnosti in poti za družbeno in politično akcijo v slugu povzročanja motenj. S tem, ko hkrati osvetljuje heterogene prakse hekerjev, umetnikov, udeležencev mreženja, žvižgačev, aktivistov in podjetnikov, ki se poglobljeno ukvarjajo z omrežnimi dejavnostmi, se razstava osredotoča na vzajemno križanje posla in povzročanja motenj.


Čedalje večja komercializacija souporabe in omrežnih kontekstov, ki jo opažamo od sredine prejšnjega desetletja naprej, spreminja pomen umetnosti in posla. Kar so bile nekoč obrobne prakse mreženja v hekerskih in umetniških underground kontekstih, je v zadnjih letih postalo osnovna poslovna dejavnost številnih podjetij s področij informacijskih tehnologij in družbenih medijev. Kot kaže analiza Tatiane Bazzichelli, se umetnost prepleta s povzročanjem motenj onstran dialektičnih opozicij, kar vodi do odkritja podzavestnih in porazdeljenih strategij, ki izvirajo znotraj kapitalističnih sistemov ali pa tam delujejo. Bazzichellijeva je v razstavo in seminar vključila akterje, ki se s hektivizmom, umetnostjo, državljanskimi svoboščinami in družbenim mreženjem ukvarjajo neposredno ter razkrivajo protislovja kapitalistične logike in sistemov moči. Takšne intervencije se polastijo poslovne logike kot take, si jo podredijo in jo preusmerijo s povzročanjem motenj. Izziv pri tem je kolektiven vnovičen razmislek o opozicijskih hektivističnih in umetniških strategijah znotraj okvira (družbenega) mreženja, informacijske ekonomije in čedalje agresivnejših korporacij in vladnih agencij.

Razstava temelji na knjigi Tatiane Bazzichelli Omrežne motnje: Vnovičen razmislek o opozicijah v umetnosti, hektivizmu in poslovnih plateh družbenega mreženja (Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the Business of Social Networking, DARC Press, Center za raziskovanje digitalne estetike/Digital Aesthetics Research Centre, Univerza v Aarhusu, 2013).
Bazzichellijeva zagovarja hipotezo, da je vzajemno križanje umetnosti, hektivizma in poslov družbenega mreženja spremenilo pomen in kontekste politične in tehnološke kritike. Hekerji in umetniki so dejavni akterji na področju poslovnih inovacij, hkrati pa poslovni svet tudi izpodkopavajo. Umetniki in hekerji v okviru družbenih medijev uporabljajo tehnike mreženja, ki povzročajo motnje in vnašajo zmedo, s tem pa vzpostavljajo kritičen pogled na posel, da bi ustvarile nepredvidljive povratne informacije in izzvale nepričakovane reakcije; podjetja uporabljajo povzročanje motenj kot obliko inovacije za ustvarjanje novih trgov in omrežnih vrednosti, ki so pogosto ravno tako nepredvidljivi. Bazzichellijeva predlaga koncept »umetnosti povzročanja poslovnih motenj« (art of disrupting business) kot obliko umetniške prakse znotraj poslovnega prostora informacijske tehnologije.

Umetniška dela in projekti so v razstavnih prostorih povezani konceptualno in vizualno, kar ustvarja omrežje omrežij. S pomočjo strategije »delovanja od znotraj« so nekateri deli razstave zasnovani v sodelovanju z ljudmi, ki so intenzivno vključeni v omrežja pod drobnogledom: Vittore Baroni (Mail Art), Florian Cramer (Neoism), Gabriella Coleman (Anonymous), John Law (Suicide Club in Cacophony Society), Andrea Natella (projekt Luther Blisset) in člani omrežja Anna Adamolo.

Ta izbira je odraz stališča, da bi morala nova kuratorska raziskovalna metodologija odpreti metaforični (in fizični) prostor, ki bi povzročal in spodbujal povratne zanke med teorijo in prakso ter med subjekti in objekti analize. Rezultat je konstelacija praks mreženja, ki si prizadeva aktualizirati pojem »neposredne udeležbe« – pa tudi zastaviti vprašanja o njem.

  Tatiana Bazzichelli  Tatiana Bazzichelli je kustosinja in raziskovalka, avtorica knjig Omrežne motnje (Networked Disruption, 2013) in Mreženje (Networking, 2008) in sourednica knjige Povzročanje poslovnih motenj (Disrupting Business, 2013). Je direktorica laboratorija Disruption Network Lab, eksperimentalnega kuratorskega projekta o umetnosti, hektivizmu in povzročanju motenj s sedežem v Berlinu. Bila je programska kustosinja festivala transmediale od leta 2011 do leta 2014, ko je vpeljala tudi celoletni projekt reSource transmedial culture, in postdoktorska raziskovalka v Centru za digitalne kulture na Univerzi Leuphana v Lüneburgu.

  KOLOFON  

 

Kustosinja: Tatiana Bazzichelli
Vodja produkcije: Janez Janša

Umetniški vodji: Janez Janša (Aksioma), Vladimir Vidmar (Škuc)
Producenta: Marcela Okretič, Joško Pajer
Izvršna producentka: Sonja Grdina
Asistent umetniškega vodje Škuca: Boris Beja
Tehnika: Atila Boštjančič, Valter Udovičić
Odnosi z javnostjo: Hana Ostan Ožbolt

Dokumentiranje: Miha Fras, Adriana Aleksić, Jernej Čuček Gerbec

PRODUKCIJA: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana in Drugo more, Reka, 2015KOPRODUKCIJA: Abandon Normal Devices, galerija Škuc, Kino Šiška, Muzej moderne in sodobne umetnosti, RekaPARTNERJI: Moderna galerija Ljubljana, d-i-n-a / The Influencers, Link Art CenterZAHVALA: Andrej Savski, Galerija Kapelica

Projekt Omrežne motnje je izveden v okviru projekta Masters & Servers, ki ga izvajajo Aksioma (SI), Drugo more (HR), AND (VB), Link Art Center (IT) in d-i-n-a / The Influencers (ŠP).Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.FINANČNA PODPORA: Program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji.

 

 
     
     
     
     
     
 

SEMINAR
11. – 12. 3. 2015
Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
     
     
  SODELUJEJO: Annie Machon (UK), Bani Brusadin (ES), Baruch Gottlieb (CA/DE), Dmytri Kleiner (CA/DE), Florian Cramer (DE/NL), Ida Hiršenfelder (SI), Janez Janša (SI), John Law (US), Loretta Borrelli (IT), Luther Blissett (IT), Tatiana Bazzichelli (IT/DE), Vittore Baroni (IT), Vuk Ćosić (SI).

 
 
Vzporedno s skupinsko razstavo seminar razvija tematiko Omrežnih motenj skozi pet razprav in predstavitev, ki bodo potekale dva dni, sledila pa jim bo skupinska okrogla miza. V zadnjem desetletju se je kritični okvir umetnosti in hektivizma odmaknil od razvijanja opozicijskih strategij in se lotil »umetnosti povzročanja motenj« (art of disruption). S prepoznavanjem porajajočih se protislovij v trenutnem ekonomskem in političnem okviru informacijske tehnologije seminar predstavlja status aktivističnih in hekerskih praks, pa tudi praks umetnikov, ki se ukvarjajo s križanjem omrežnega udejstvovanja, politične kritike in motečih poslovnih novosti. Seminar zavzame zgodovinsko perspektivo, kar se tiče pojma družbenega mreženja, s tem ko vzpostavlja povezavo med motečimi praksami omrežne umetnosti in hekanja v Kaliforniji in Evropi. Poleg tega se pojem povzročanja motenj navezuje tudi na nedavno razpravo o geopolitičnem nadzoru, ki je sledila razkritjem Edwarda Snowdna, saj raziskuje kritične prakse in nove strategije oporekanja, ki izhajajo znotraj zaprtih sistemov.

 

 
     
  SPORED >> podrobno >> TUKAJ  
     
  Sreda, 11. marec 2015  
     
 

14:00 – 14:30
Uvodni nagovor Tatiane Bazzichelli: Pregled tem, obravnavanih v knjigi Omrežne motnje, in predstavitev seminarja in razstave.
VIDEO

14:30 – 16:00
Družbeno mreženje malo drugače
Predstavitev in pogovor Vittoreja Baronija in Floriana Cramerja
Moderatorka: Tatiana Bazzichelli
VIDEO 1 | VIDEO 2 | VIDEO 3

Odmor: 30 minut

16:30 – 18:00
Ko umetnost začne povzročati motnje
Predstavitev in pogovor Janeza Janše in Lorette Borrelli
VIDEO 1 | VIDEO 2

20:00
Omrežne motnje
Odprtje razstave, kustosinja Tatiana Bazzichelli

Prizorišče: Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
 
     
 

 
     
  Četrtek, 12. marec 2015  
     
 

14:00 – 14:15
Uvodni nagovor Tatiane Bazzichelli

14:15 - 15:00
Kakofonija kaosa in temačne saturnalije, kako je neznana skrivna združba v San Franciscu leta 1977 za več desetletij spremenila način igre med odraslimi
Predstavitev Johna Lawa
Uvodni nagovor: Bani Brusadin
VIDEO

15:00 – 16:00
Dejavnosti skupne udeležbe in mreženja
Pogovor Barucha Gottlieba, Dmytrija Kleinerja, in Johna Lawa
Moderator: Bani Brusadin
VIDEO 1 | VIDEO 2

Odmor: 30 minut

16:30 – 18:00
Povzročanje motenj od znotraj
Pogovor Annie Machon in Vuka Ćosića
VIDEO 1 | VIDEO 2

18:00 – 19:30
Okrogla miza Omrežne motnje
Sodelujoči: Annie Machon, John Law, Vittore Baroni, Tatiana Bazzichelli, Loretta Borrelli, Luther Blissett, Baruch Gottlieb in Janez Janša
Moderatorka. Ida Hiršenfelder

Več o programu in sodelujočih TUKAJ (pdf)

 
     
 

 

 
 
  SPREMLJEVALNI PROGRAM  
     
  Četrtek, 26. februar 2015, ob 20. uri  
     
  Olivier Bonin
Dust & Illusions – 30 let zgodovine festivala Burning Man
Projekcija filma
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
Slomškova 18, Ljubljana

VSTOP PROST!
 
     
   
     
  Dokumentarni film Dust & Illusions Oliviera Bonina raziskuje tridesetletno zgodovino festivala Burning Man. Burning Man je vsakoletni enotedenski dogodek, ki se je začel sredi osemdesetih let na Baker Beachu v San Franciscu in se nato preselil v puščavo Black Rock v severni Nevadi. Ime je dobil po obrednem sežigu ogromne lesene lutke. Dogodek opisujejo kot eksperiment na področju skupnosti, umetnost, radikalno samoizražanje in radikalno zaupanje vase, velja pa za največji kulturno-umetniški dogodek v Severni Ameriki. Film raziskuje ta neizbežni in eksplozivni razvoj iz odpadniškega duha sedemdesetih let v San Franciscu v večmilijonski posel, kar je ta dogodek danes.
Projekcija v Stari mestni elektrarni bo slovenskemu občinstvu predstavila vsebine, o katerih bo John Law, eden od ustanoviteljev festivala Burning Man, predaval v okviru seminarja Omrežne motnje (Networked Disruption)
 
     
     
  Sobota, 28. marec 2015, ob 18:30  
     
  Julian Oliver
COVER ME
Razstava
Link Point, via Alessandro Monti 13, Brescia

VSTOP PROST!
 
     
   
     
  Prvotno zasnovano za razstavo v spletnem razstavnem prostoru Link Cabinet v januarju 2015. Delo je sedaj prvič na ogled v fizičnem prostoru.

VEČ TUKAJ
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  ENGLISH >>  
     
   
     
 
     
  Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and Business

Catalogue of the exhibition (Ljubljana / Rijeka, 2015)
 
     
 
 
     
     
  Pregled razstave (galerija Škuc)
DOWNLOAD (.pdf)
 
     
 
     
 

23. april – 14. maj 2015
Omrežne motnje v MMSU, Reka, Hrvaška