Maja Smrekar
CRUSTACEA DELEATUR


Samostojna razstava

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana

27. november - 2. december 2012

Odprtje razstave in predstavitev projekta: torek, 27. november 2012, ob 19. uri
 
 

Raziskovanje fenomena tujerodnih vrst v projektu na primeru degradacije biotske pestrosti v območju termalne mrtvice Topla pri Čatežu na dolenjskem, kjer se je naselilo več tropskih vrst flore in favne, parafrazira sopostavitev ekologije kot znanstvene vede in Ekologije kot ene od ideologij trenutnega duha časa. Zaradi, s strani globalizacije, vse hitreje spreminjajočih se mehanizmov naravnega izbora, ki vzpostavljajo nove odnose v ekosistemih, pogosto prihaja do vedenjskih in genetskih sprememb tako tujerodnih kot domorodnih vrst. S tem se modificirajo potenciali njihovih ekoloških niš, ki posledično, med vsemi vrstami, dologoročno najbolj ogrožajo človeško vrsto.

Postavitev instalacije predstavlja raziskovanje možnosti genetskega ali ekološkega »switch-a« na podlagi katerega bi tujerodne vrste v mrtvici Topla lahko migrirale v bližnje okolje. "Bariera" v umetno vzpostavljenem ekosistemu ločuje bivanjsko okolje potočnega raka Jelševca (Astacus astacus) kot predstavnika avtohtone in alohtono (tujerodno) vrsto rakov - Avstralskega rdečeškarjevca (Cherax quadricarinatus). Okolje obema vrstama nudi možnost medsebojnega soočenja, do katerega v naravi še ni prišlo.

T.i. „genetski rezervoar“ je zasnovan kot prototip za bivalno-raziskovalno mobilno enoto, ki metaforizira človeka kot na, od vseh, najbolj invazivno vrsto.Kolofon

Projekt je izveden v sodelovanju z Oddelkom za sladkovodne in kopenske ekosisteme Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.

Svetovanje o tujerodnih vrstah in sodelovanje pri infrastrukturi živih sistemov: dr. Al Vrezec
Konceptualna zasnova arhitekture: Maja Smrekar in Andrej Strehovec, u.d.i.a.
Avtor arhitekture: Andrej Strehovec, u.d.i.a.
Koncept, načrtovanje in izvedba infrastrukture: Marko Žavbi, dipl. lab. biomed.
Antropološko-sociološka raziskava: Neža Mrevlje
Izdelava mobilne enote: DORVAL d.o.o.
Zahvala sodelavcem NIB: Tina Jaklič, Andrej Kapla, Špela Ambrožič

Produkcija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2012

Umetniški vodja: Janez Janša
Izvršna producentka: Marcela Okretič
Asistentka produkcije: Sonja Grdina
Odnosi z javnostjo: Mojca Zupanič
Tehnični vodja: Valter Udovičić
Program zavoda Aksioma podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in MOL- Oddelek za kulturo.
Sponzor: Datacenter d.o.o.

Projekt je nastal v okviru projekta ARSCOPE (Art-Science Co-OPeration Environment), ki ga sofinancira EU Program Kultura in ki ga partnersko izvajajo TAKOMAT (Nemčija), CIANT (Češka) in AKSIOMA (Slovenija).

KONTAKT
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
 

BLOG: CRUSTACEA DELEATUR
 
 
Povezani dogotki
ARSCOPE / video instalacija
18. - 20. december 2012
Academy of Media Arts Cologne, Germany
 
O avtorici
Maja Smrekar (roj. 1978) pri koncipiranju in realizaciji svojih intermedijskih projektov poskuša iz družbeno kritičnega stališča reartikulirati rabe novih in starih tehnologij, ter interdisciplinarno in skozi interaktiven pristop izpostaviti sinergijo medsebojnih odnosov med polji znanosti, umetnosti in tehnologije v razmerju do sistemov subjektivne percepcije prostora ter represivnih sistemov moči in nadzora. Na ta način želi analitično reinterpretirati različne fenomene sedanjosti, kot tudi kritično opozarjati na morebitne podobe medijskih, bioloških in družbenih realnosti prihodnosti.
 
 
 
PRESS KIT